00905384154343

ساعت کاری 9 صبح تا 9 شب

istairan@gmail.com

به ما ایمیل دهید

قانون ارث در ترکیه که توسط وکیل مجموعه ISTAIRAN در محکمه قابل اجرا میباشد
قانون ارث در ترکیه که توسط وکیل مجموعه ISTAIRAN در محکمه قابل اجرا میباشد

1402/06/13

ابتدا به استحضار هموطنان می‌رسانیم برای تقسیم ارث در ترکیه برای خارجی‌ها از جمله ایرانیان باید در ایران انحصار وراثت صورت گرفته باشد و سپس گزارش آن باید ترجمه شده و به تایید قوه قضائیه ایران و وزارت امور خارجه ایران و همچنین سفارت ترکیه در ایران رسیده باشد برگ فوت متوفی باید ترجمه شده باشد و به تایید قوه قضائیه در ایران و وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه در ایران برسد،  همه ترجمه ها باید به زبان ترکی انجام شود و حضور وراث و یا وکیل حقوقی آنها که یک وکیل رسمی ترک باشد در ترکیه الزامی خواهد بود

وکیل مجموعه ایستاایران آقای HASSAN MÜL در این امر شما را یاری خواهد کرد

سهم ارث همسر
مطابق با قانون مدنی ترکیه به شماره 4721 که در تاریخ 1 ژانویه 2002 لازم الاجرا شد، ازدواج یکی از پایه های ارث قانونی است . در صورت ازدواج در زمان فوت، زوج وارث قانونی است. سهم الارث زوج با توجه به سایر افرادی که وارث همسر بازمانده هستند متفاوت است.

سهم ارث همسر
TMK 499 سهم ارث همسر را تنظیم می کند:

اگر زوج با ورثه موصی ورثه باشد ربع ترکه. نصف ترکه اگر با مادر و پدر ترکه وارث باشد. سه ربع ترکه در صورتی که وصی با پدربزرگ و جد و اولاد آنها ارث می برد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، کل ارث را می گیرد.

سهم ارث همسر بازمانده
TMK با ماده 499 سهم الارث زوج بازمانده را اعلام کرد .

اگر زوج با فرزندویا نوه ارث ببرد، ¼ معادل ۲۵ درصد ارث به او تعلق می گیرد.
اگر زوج با پدر و مادر و خواهر و برادر وارث ارث ببرند، نصف ارث به او تعلق می گیرد.
اگر زوج، با جد و اجداد ورثه و عمو،و عمه،  ارث ببرند ¾ ارث می برد.
در صورتی که وصی در سطح فوق خویشاوندی نداشته باشد، کل ارث نزد زوجه باقی می ماند.
جدول سهم ارث همسر و
سایر وراث غیر از همسر 

سهم ارث همسر

در صورتی که زوج و فرزند وارث باشند

همسر ¼

فرزند ¾


در صورتی که زوج و پدر و مادر وارث باشند

همسر ½

مادر، پدر ½  که بین هر دو تقسیم میشود

 

اگر همسر و خواهر و برادر وارث باشند

همسر ½

برادران و خاهران ½ که بصورت مساوی تقسیم میشود

زنی که شوهرش فوت می کند چقدر از ارث می برد؟
اینکه زن متوفی چه مقدار از ارث می برد بستگی به این دارد که سایر وراث چه کسانی باشند.

اگر شوهر دارای فرزند باشد، زن متوفی یک چهارم ارث می برد.
اگر زوج متوفی فرزندی نداشته باشد، ولی دارای پدر و مادر و خواهر و برادر باشد، نیمی از ارث به همسر بازمانده تعلق می گیرد.
اگر شوهر پدربزرگ و مادربزرگ، عمو، خاله و خاله داشته باشد، زن بازمانده 3/4 ارث می برد.
اگر هیچ یک از این اقارب زنده نباشند، زوجه متوفی تمام ارث را به ارث می برد.
اگر زنی که شوهرش فوت کرده بچه دار نشود چه کسی ارث می برد؟سهم الارث زنی که همسرش فوت کرده است با توجه به فرزند بودن یا نبودن آن متفاوت است. اگر شوهر دارای فرزند باشد، زن یک چهارم (25%) از ارث را دریافت می کند. در صورت نداشتن فرزند ، ارث به زن و پدر و مادر بازمانده شوهر می رسد.

سهم ارث همسر بازمانده در صورت فوت یکی از زوجین در حین رسیدگی به پرونده طلاق
اگر یکی از زوجینی در هنگام درخواست طلاق فوت کند، عقد با فوت خاتمه می یابد. اما ورثه زوج متوفی برای تشخیص تقصیر پرونده را پیش می برند. بر این اساس تصمیم گرفته می شود که آیا زوج بازمانده می تواند از ارث زوج متوفی سهم بگیرد یا خیر.

همسران مطلقه طبق TMK 181 نمی توانند یکدیگر را ارث ببرند. علاوه بر این، قبل از طلاق، وصیت و غیره. آنها از حقوق اعطا شده توسط چنین معاملاتی محروم هستند.

در حالی که پرونده طلاق ادامه دارد، ورثه زوج متوفی به دعوی ادامه می‌دهند و قانون TMK 181 حتی در صورت اثبات تقصیر زوج متوفی اعمال می‌شود.

اگر در خاتمه پرونده مقصر تشخیص داده شود، زوج بازمانده عنوان وارث را از دست می دهد.

آیا همسرم می تواند در طلاق ارث را مطالبه کند؟
به عنوان یک قاعده، اموال به دست آمده پس از سال 2001 بین همسران اعمال می شود. بر این اساس، اموالی که در ازدواج به دست می‌آید، دارایی مشترک زوجین است.

اموال موروثی دارایی شخصی است نه اکتسابی. اموال شخصی در صورت طلاق مشترک نیست. به عبارت دیگر اموالی که در طلاق به ارث می رسد مشمول تقسیم اموال نمی شود. زوج دیگر نمی تواند نسبت به اموال موروثی مطالبه کند.

آیا زنی که شوهرش فوت کرده از پدر شوهرش ارث می برد؟
وقتی پدر شوهر می میرد، پسرش وارث او می شود. اگر شوهر قبل از پدر فوت کرده باشد، با فوت پدر شوهر، عروس ارث نمی برد. اگر شوهر بعد از پدر شوهر فوت کرده باشد، زنی که شوهرش فوت کرده است به طور غیر مستقیم از پدر شوهر ارث می برد. چون وقتی پدرشوهر فوت کرد، ارث به پسرش رسید. پس از فوت شوهر، ارث به همسر می رسد.

حق ارث همسر فرزند فوت شده قبل از پدر
اگر طفل قبل از پدر فوت کرده باشد، همسرش در زمان فوت او وارث قانونی مال می شود. اما اگر پدر فرزند متوفی بعد از طفل فوت کند، همسر متوفی از پدر طفل (پدرشوهر) ارث نمی برد. در این صورت ارث فقط به اولاد می رسد نه به همسر.

حق ارث همسر دوم بدون فرزند
همسری که در زمان فوت با او ازدواج می کند حق ارث دارد. حق ارث همسر دوم با توجه به اینکه چه کسی ارث می برد متفاوت است.

اگر زوج متوفی فرزند نداشته باشد و زوجه تنها وارث باشد، یعنی متوفی هیچ کسی را نداشته باشدتمام ارث حق زوجه است.
اگر زوج متوفی فرزندی نداشته باشد، اما مادر، پدر، خواهر و برادر زنده باشند، حق زوج نصف ارث و باقی مانده پدر و مادر- خواهر و برادر است. 
سهم محفوظ زوج 8/1 کل حق الارث پدر و مادر می شود. برادر حقی نسبت به سهام رزرو شده ندارد .

آیا از نامادری به ارث رسیده است؟
ارث بردن مستقیم از نامادری به ناتنی امکان پذیر نیست. در صورت فوت نامادری، ورثه فرزند خود او و در صورت ازدواج در آن زمان، همسر او می شوند. فرزندان همسر بازمانده از نامادری ارث نمی برند. اما پس از فوت همسر، اموال به جا مانده از نامادری به پدر به طور غیرمستقیم به فرزند ناتنی منتقل می شود.

رژیم انحلال اموال در صورت فوت یکی از زوجین
در صورت فوت یکی از زوجین، رژیم مشارکت بین زوجین خاتمه می یابد.

در ادامه رژیم اموال، زوج دیگر حق مشارکت در اموال تملک شده به میزان نصف ارزش باقیمانده را دارد.

مشاركت ارزش باقيمانده حق الزحمه زوج ديگر است كه پس از كسر ديون، در صورت وجود، نصف ارزش باقيمانده را از ارزش كل كالاي تحصيل شده به همراه ارزشهاي اضافه شده و مبالغ حاصل از آن، تصاحب كند. یکسان سازی

با TMK 575 تنظیم شده است که ارث با فوت ورثه باز شود. با TMK 271 آمده است که رژیم مشارکت ملکی با فوت یکی از زوجین خاتمه می یابد.

در این راستا ابتدا باید رژیم ملکی منحل شود تا ورثه زوج متوفی و ​​ترکه تصفیه شود. بر این اساس، اموال در وضعیت اموال ازدواج به نسبت سهم الارث به زوج بازمانده تصفیه می شود. مابقی ترکه به نسبت سهم الارث به وراث منتقل می شود.

مطابق با TMK 214، رژیم اموال توسط دادگاه آخرین حل و فصل همسر متوفی منحل می شود. یعنی در صورتی که رژیم ملکی با فوت خاتمه یابد دادگاه آخرین محل سکونت زوج متوفی دادگاه صالح است. این اختیار قطعی و در عین حال شرط دعوا است. دعوای انحلال رژیم ملکی که در دادگاه صالح مفتوح نشده باشد رد می شود.

انحلال ارث در صورت فوت یکی از زوجین
امکان انحلال رژیم ملکی و انحلال ترکه با هم وجود ندارد .

مطالبات مشارکت در ارزش اضافی که در نتیجه انحلال رژیم اموال تعیین می شود، بدهی متعلق به دارایی است. وراث قبل از تقسیم ارث باید این بدهی را بپردازند. بنابراین پس از پرداخت بدهی زوج ترکه، مابقی به نسبت سهام الارث بین وراث تقسیم و انتقال آنها انجام می شود.

به عبارت دیگر، ابتدا باید رژیم اموال منحل شود، دارایی های جاری ترکه از ارزش باقی مانده تعیین و به نسبت سهم الارث به وراث منتقل شود.

بنابراین دعوای رفع شراکت غیرمنقول تنها پس از انحلال رژیم ملکی قابل طرح است.

این خبر را با دوستان به اشتراک بگذارید :

حامی این سایت مجموعه فروشگاهی هلند کالا میباشد.
هلند کالا عرضه کننده کیف، کفش و پوشاک بصورت مستقیم از هلند به ایران حامی کسب و کارهایی است که دارای مجوز فعالیت میباشند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت حمایتهای کاملا رایگان به آدرس زیر مراجعه نمایید.

اطلاعات تکمیلی
نظرات
محسن قانع

6 ساعت قبلیک متن مرتبط در زمینه عنوان مورد نظر را در این بخش می نویسیم یک متن مرتبط در زمینه عنوان مورد نظر را در این بخش می نویسیم

پاسخ
آرا بیگی

8 ساعت قبلیک متن مرتبط در زمینه عنوان مورد نظر را در این بخش می نویسیم

پاسخ
حمید اکبری

10 ساعت قبلیک متن مرتبط در زمینه عنوان مورد نظر را در این بخش می نویسیم

پاسخ
پیام بگذارید

matn link